Beter in spelling met buitenlessen

Waarom zou je binnen les geven als het ook buiten kan? Buitenlessen zijn tegenwoordig helemaal in en onderzoek wijst uit dat kinderen hier (minstens zo) goed van leren.

De aanpassingen zijn vaak klein en wie het goed aanpakt kan nog vele keren teren van het buiten leren! In dit artikel leggen we je uit wat buitenlessen betekenen en hoe je een les spelling buiten organiseert.

 

Buiten les krijgen

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van buitenlessen. Volgens onderzoek zou een ideale verdeling 75% binnen en 25% buiten zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel lessen hebben die zich goed lenen voor buiten.

We helpen je graag op weg door een aantal suggesties te doen voor lessen spelling.

 

Spelling

Spelling is een vak dat je makkelijk van binnen naar buiten verplaatst. Je hebt er weinig bij nodig en kunt toch op een leuke manier een les geven. We geven je hieronder enkele suggesties.

 

1 Dictee-estafette

Stel de klas op in groepjes van 5 kinderen. Zet ze naast elkaar op een starpunt. Ga zelf bij een eindpunt staan of leg bij ieder eindpunt een klappetje met woorden neer. De kinderen rennen in een estafettevorm naar de overkant van het plein, nemen het woord mee dat er staat (of horen dat van jou) en rennen dat op. Daar schrijft een ander het woord op.

Zo wordt een reeks van 10 tot 15 woorden als dictee afgenomen in een estafettevorm.

Buitenlessen spelling

2 Stoepkrijten

Een dictee kun je ook goed laten stoepkrijten. Ieder kind (of ieder groepje) krijgt een krijtje en schrijft (beurtelings) een woord uit het dictee op. Vervolgens schuiven ze een vakje op en controleren ze het werk van een ander groepje.

 

3 Categorieën koppelen

Ben je bezig met categoriewoorden? Ook daar kun je heel leuk een buitenactiviteit mee doen. Print kaartjes uit en schrijf de categorie erop (bijvoorbeeld: Engels leenwoord, langermaakwoord, woord met ei, woord met ij). Hang deze categorieën op verstopplekken op en rond het schoolplein. De kinderen krijgen een leeg papiertje met tien cijfers (net zoveel cijfers als categorieën je hebt opgehangen). Zij moeten eerst de categorieën gaan zoeken en daarna zoveel mogelijk woorden bij elke categorie bedenken en opschrijven. Welk groepje heeft de meeste?

 

4 Woorden sprokkelen

Maak een opzetje waarbij de kinderen verdeeld zijn in vijf of zes groepjes. Ze bevinden zich nu in een cirkel. In het midden ligt een hoopje met kaartjes. Op elk kaartje is een woord geschreven.

De kinderen moeten naar het midden rennen, een kaartje omdraaien en dit woord op hun plek opschrijven. Zet een timer en bekijk wie er na afloop de meeste woorden goed geschreven heeft.

 

Belangrijk!

Hierbij heb je vier leuke activiteiten om je buitenlessen vorm te gaan geven. Maar houd wel voor ogen dat je met spelling bezig bent. Daarom even deze belangrijke reminders:

  • Een woord moet goed gespeld worden. Zo niet, dan moet het over worden geschreven. Op die manier leren kinderen het goede woordbeeld aan (overschrijven is een leermoment, geen straf!)
  • Laat kinderen zoveel mogelijk verwoorden hoe ze gedacht hebben. Welke regels hanteren ze en hoe luiden die regels? Maak ze bewust van wat ze aan het doen zijn.
  • Koppel doelen altijd terug, aan het begin en het einde van de les. Zorg dus ook dat kinderen structuur ervaren in een buitenles. Er zijn momenten waarop gerend en gespeeld mag worden, maar ook momenten waarop er actief instructie wordt gegeven of een terugkoppeling volgt.

 

Veel spe(e)lplezier!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Hacks

Ren je rot tijdens je overhoring!

Hoe leuk is het om een overhoring totaal anders aan te pakken? Leerkrachten, berg die toetsen maar op en ga met de klas naar buiten.

Het spel ‘Ren je rot!’ leent zich uitstekend voor een overhoring. Zorg er van tevoren wel voor dat je je overhoring in een meerkeuzetoets hebt veranderd. De rest van het spel is relatief eenvoudig!

Hieronder volgt een stappenplan om ‘Ren je rot!’ voor te bereiden voor een buitenles.

 

Stap 1: de toets

Zorg dat je zelf de toets hebt aangepast naar een meerkeuzetoets.

 

Stap 2: het speelveld

Teken op het speelplein met krijt vier vakken (of het aantal dat je nodig hebt naar het aantal keuzes dat kinderen bij een vraag hebben).

Het schoolplein leent zich prima voor een overhoring.
Het schoolplein leent zich prima voor een overhoring.

Stap 3: stel de kinderen neutraal op

Stel de kinderen voor de keuzevakken op en leg de bedoeling van het spel uit. “Ik lees straks een vraag voor met vier antwoordmogelijkheden. Denk jij dat A het juiste antwoord is? Dan ren je naar vak A. Bij B naar B enzovoort.”

 

Stap 4: houd de scores eventueel bij

Is het belangrijk dat de toets ergens wordt genoteerd? Hou dan bij waar de kinderen per vraag voor kiezen (al zal de groepsdruk ze op andere ideeën dan hun eigen ideeën kunnen brengen, wat ook weer een heel mooie les is!) of laat dit bijhouden doen door een van je klassenouders

 

Stap 5: begin met de vragen

Noem de vragen voor en laat de kinderen zich rot rennen naar het juiste antwoord.

 

Stap 6: geef een terugkoppeling

Hou de kinderen niet te lang in spanning en geef zo snel mogelijk een terugkoppeling van de gegeven antwoorden. Wat was juist? Op die manier hoef je dat niet aan het einde te doen.

 

Enthousiast over ‘Ren je rot!’ bij een overhoring? Laat dan weten hoe jij het spel toepast in jouw onderwijspraktijk.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Hacks