Citotrainer groep 5: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 5

Beste Citotrainer voor groep 5

Zit jouw kind in groep 5? Dan maakt het dit jaar twee keer de Cito-toets Leerling in Beeld van groep 5. Wil jij weten hoe je met een citotrainer je kind goed voorbereidt op deze belangrijke toetsen? Lees dan snel verder. We informeren je over de Cito Leerling in Beeld, de lesstof van groep 5 en hebben de beste citotrainer voor je gevonden. Wil je gelijk weten wat de beste citotrainer is? Klik dan hier om naar de conclusie te gaan.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 5?

De Cito Leerling in Beeld voor groep 5 gaat verder waar de Cito-toets groep 4 is gebleven: het in kaart brengen van beheerste vaardigheden, strategieën en kennis van groep 5. Kinderen moeten in groep 5 over een aantal vaardigheden beschikken, kennis hebben en strategieën kunnen gebruiken.

De uitslag van de Leerling in Beeld helpt de leerkracht gerichter les te geven, maar geeft ook al een indicatie van het type vervolgonderwijs voor een kind.

De Leerling in Beeld-toets wordt tweemaal per jaar afgenomen:

 • In januari vindt de M5-toets plaats
 • In mei vindt de E5-toets plaats (soms ook juni, afhankelijk van vakanties).
Cito Leerling in Beeld groep 5

Vaardigheden op de Cito van groep 5

De Cito-toets van groep 5 is een belangrijke. Het is namelijk de eerste toets van de bovenbouw en kan op school al een adviesrichting geven voor het voortgezet onderwijs. Anderzijds is er nog tijd genoeg om kinderen, op basis van de Cito score, verder te helpen.

De vaardigheden die van kinderen in groep 5 worden verwacht zijn bepaald door het ministerie en staan vast in kerndoelen. Voor groep 5 wordt op de Leerling in Beeld-toets onderscheid gemaakt in drie vakken, namelijk:

 • Begrijpend lezen
 • Taalverzorging
 • Rekenen

We lichten ieder vak hieronder toe.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen gaat een steeds belangrijkere rol spelen op de Cito-toetsen. Dat komt omdat begrijpend lezen een opstapje is naar het studerend lezen (studievaardigheden), die kinderen op het voortgezet onderwijs nodig hebben.

De toets begrijpend lezen gaat over teksten, tekstsoorten, doelen van schrijvers, doelen van teksten, maar ook over woordenschat, signaalwoorden, verwijswoorden en feiten en meningen. Kinderen lezen stukken tekst en beantwoorden vragen zowel op inhoud als op stijl.

Taalverzorging

De Cito-toets voor taalverzorging gaat over spelling en (beginnende) grammatica. Kinderen moeten de categoriewoorden foutloos kunnen schrijven, op basis van een dictee, maar ook moeten zijn werkwoorden goed kunnen vervoegen van tegenwoordige en verleden tijd.

In groep 5 wordt in de lessen ook aandacht gegeven aan grammatica en zinsontleding. Dit staat nog in de startblokken, maar wordt al wel meegenomen in Cito-toetsen.

Rekenen

Op het gebied van rekenen worden de domeinen flink uitgebreid. Alle domeinen die kinderen in groep 4 onder de knie hadden worden naar een hoger level getild. Dat betekent dat kinderen in groep 5 de volgende vaardigheden voor rekenen moeten laten zien tijdens de Cito-toetsen Leerling in Beeld:

 • Getalbegrip en kennis van getallen tot 10.000
 • Optellen en aftrekken tot 10.000
 • Kolomsgewijs rekenen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen)
 • Rekenen met geld
 • Rekenen met tijd
 • Schattend rekenen
 • Meten en meetkunde (inhoudsmaten, gewichten)
 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met kommagetallen (decimalen)

Tips om samen de Cito-toets groep 5 te oefenen

Veel ouders kiezen ervoor om van tevoren met hun kind de Cito-toets van groep 5 te oefenen. Daar hebben zij uiteenlopende redenen voor. Zo zijn er ouders die vinden dat de kwaliteit op school niet toereikend is, vanwege lerarentekorten en onbevoegde mensen voor de klas. Ook zijn er ouders die merken dat de aandacht van de leerkracht niet naar hun kind gaat, waardoor niet het maximale wordt bereikt (bijvoorbeeld omdat een kind gemiddeld goed meekomt en niet naar een hoger level wordt uitgedaagd).

Welke reden je ook hebt, het is belangrijk om te beseffen dat oefenen niet voor alle kinderen even leuk kan zijn. Daarom hebben we hier 3 tips om samen te oefenen voor de Leerling in Beeld-toets van groep 5.

1 Hou het leuk

Het is belangrijk dat je kind het leuk vindt om met schoolwerk bezig te zijn, ook al is een onderwerp als rekenen niet altijd leuk. Je kan het leuk maken door het samen te doen, de rollen om te draaien (laat je kind jou een som oplossen en dan vertellen wat je goed of niet goed deed).

2 Beperk de tijd

Onderzoek wijst uit dat kinderen in vier losse kwartieren veel sneller en meer leren dan wanneer ze een uur bezig moeten zijn. Zeker voor jongens geldt dat. Je hoeft dus geen uren bijles te geven, maar gewoon even kort ergens bij stil te staan.

3 Zorg voor goed materiaal

Helaas is er op internet veel materiaal te vinden dat niet goed genoeg voorbereidt op de echte toetsen. Vaardigheden worden weliswaar getraind, maar in spelvorm en aan de hand van videogames. Dat werkt niet, want zo worden de echte toetsen ook niet afgenomen. Zorg dus dat je geschikt materiaal in huis haalt om de Cito toets groep 5 te oefenen.

Beste Citotrainer voor groep 5

Zoals in de inleiding gezegd hebben we citotrainers met elkaar vergeleken. We hebben de boekjes in huis gehaald, de abonnementen afgesloten, en zijn tot de conclusie gekomen dat het oefenboek “Cito-toets Groep 5 Oefenen” van Educazione de beste citotrainer voor groep 5 van dit moment is. Dat komt omdat dit boek elk moment dichtbij de kern blijft: oefenen en leren. Het bevat álle opgaven van Cito-toetsen én Leerling in Beeld en biedt volop de gelegenheid om te herhalen. Dat laatste is fijn, want zo oefenen kinderen de goede strategieën ongemerkt in.

Wat ook een groot voordeel van dit oefenboek is, is de ruimte voor begrijpend lezen. Dat vak komt heel goed terug en gaat dieper op de te leren stof in dan welke citotrainer dan ook.

Er zijn drie varianten van het boek en alle drie deze varianten zijn zowel digitaal als in boekvorm aan te schaffen.

 • Deel 1 bereidt voor op de M5 Cito/ Leerling in Beeld
 • Deel 2 bereidt voor op de E5 Cito/ Leerling in Beeld
 • De combinatie is een voordelige bundel van beide oefenboeken en wordt het meest verkocht.

Reacties van ouders zijn zeer lovend, zoals te lezen op de website boekenbestellen.nl

Cito groep 5 reviews

Wil je de beste citotrainer voor groep 5 zelf in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties en links voor je verzameld. Je wordt dan doorgeleid naar de bestelpagina’s buiten onze website.

Beste Citotrainer voor groep 5
 • Cito-toets groep 5 oefenen M5
 • Cito-toets groep 5 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen E5
 • Cito-toets groep 5 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen M5/E5
 • Cito-toets groep 5 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *