Citotrainer groep 6: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 6

Citotrainer groep 6

Wanneer je kind in groep 6 zit, maakt het twee keer per jaar een Cito Leerling in Beeld. Wil jij weten welke citotrainer je kan gebruiken om  je kind extra goed voor te bereiden op deze zo belangrijke toetsen? Lees dan dit artikel. We vertellen je alles over Cito, Leerling in Beeld, de lesstof van groep 6 en hebben bovendien citotrainers met elkaar vergeleken. De beste citotrainer doen we je in de conclusie uit de doeken. Wil je niet het hele artikel lezen? Ga dan direct naar de beste citotrainer van groep 6.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 6?

Cito Leerling in Beeld is de Cito-toets voor het basisonderwijs die in groep 6 wordt afgenomen om vaardigheden, kennis en strategieën van kinderen in kaart te brengen. De leerkracht kan hier veel mee, want de scores zijn voorzien van analyses. Ook is de score van de Cito Leerling in Beeld belangrijk om tot een schooladvies in groep 6 te komen. De Cito groep 6 gaat verder waar de Cito groep 5 is gebleven.

De Cito-toets van groep 6 vindt op twee momenten plaats, namelijk:

 • In januari de M6-toets (Midden)
 • In mei/ juni de E6-toets (Eind)

Afname van de Cito Leerling in Beeld is meestal ’s ochtends en een paar dagen achter elkaar. Sommige scholen kiezen ervoor om één toets op een dag af te nemen, anderen doen er meer.

Cito Leerling in Beeld groep 6

Vaardigheden op de Cito Leerling in Beeld voor groep 6

De Leerling in Beeld (Cito) van groep 6 is belangrijk. Het is een toets die de eerste aanzet vormt voor een advies naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent dus dat deze toetsuitslag alvast kijkt naar welk niveau (vmbo, havo of vwo) het beste passend is.

Uiteraard is die uitslag nog niet bindend.

Per vakgebied worden de belangrijkste vaardigheden, strategieën en kennisgebieden in beeld gebracht, door te kijken naar wat kinderen volgens de kerndoelen moeten beheersen. Daarbij is het goed om te weten dat er drie toetsen zijn die worden afgenomen, namelijk:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Spelling (Taalverzorging)

We lichten ieder onderdeel hieronder toe.

Begrijpend lezen

Het vak begrijpend lezen is zeer belangrijk. Het gaat namelijk over de vaardigheid om kennis tot je te kunnen nemen, die kennis te kunnen filteren en beoordelen. Het is een voorzetje voor studievaardigheden en studerend lezen in groep 8 en de brugklas.

Begrijpend lezen op de Leerling in Beeld-toets gaat over tekstsoorten en doelen, achterliggende gedachtes, signaal- en verwijswoorden, meningen tegenover feiten en het vormen van conclusies of het maken van samenvattingen.

Leerlingen krijgen diverse teksten te lezen en moeten deze teksten tot in de puntjes beheersen om tot goede antwoorden te komen.

Rekenen

Rekenen in groep 6 wordt nog meer uitgebreid. De domeinen die in groep 5 aangeleerd werden, worden uitgebreid met ruimtelijke oriëntatie, nog grotere getallen (tot wel 100.000) en het meer inzetten van de verhoudingstabel. Kort samengevat komen deze domeinen op de Cito terug:

 • Getalbegrip en bewerken van getallen tot 100.000
 • Optellen, aftrekken tot 100.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grotere getallen
 • Rekenen met breuken en decimalen (kommagetallen)
 • Meten en meetkunde
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Kolomsgewijs rekenen
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Rekenen met verhoudingstabellen

Spelling

In groep 6 vindt spelling plaats op diverse domeinen, namelijk:

 • Spelling van niet-werkwoorden
 • Spelling van werkwoorden
 • Grammatica en zinsontleding

Kinderen hebben in groep 6 veel nieuwe woorden geleerd, aan de hand van categorieën. Het is zaak dat ze die foutloos op kunnen schrijven. Ook leren kinderen in groep 6 vervoegen van werkwoorden en maken ze kennis met grammatica en zinsontleding. Deze onderdelen worden allemaal getoetst.

Tips om samen de Cito-toets groep 6 te oefenen

Er zijn verschillende redenen voor ouders om thuis te oefenen voor de Cito-toets van groep 6. Er zijn ouders waarvan de leerlingen veel thuis zijn geweest, vanwege de enorme lerarentekorten. Ook zijn er ouders die zelf een vinger aan de pols willen houden, ouders die achterstanden willen wegwerken of juist bang zijn een achterstand op te lopen in groep 6.

We hebben enkele tips voor jou als ouder om te oefenen voor de Cito-toets van groep 6.

1 Tijdsinvestering

Elke dag een kwartiertje oefenen is lang genoeg. Goed oefenmateriaal geeft je die optie. Je kan er ook voor kiezen slechts één of twee keer in de week even een half uurtje de tijd te nemen.

2 Houd een vinger aan de pols

Het oefenen thuis gebeurt in het verlengde van school. Houd dus goed in de gaten of er op school verbetering wordt gesignaleerd, bijvoorbeeld door met de leerkracht in gesprek te gaan. Op die manier kun je zien op welke wijze je kind verder moet oefenen, of misschien juist op de goede weg is.

3 Professioneel oefenmateriaal

Het moeilijkste is misschien nog wel om over professioneel oefenmateriaal te beschikken. Zeker omdat er op internet veel oefenmateriaal te vinden is dat niet toereikend is. Veel oefenboeken zijn achterhaald, ouderwets of puur bedoeld om een kind aan het werk te zetten (zonder dat er echt iets geleerd wordt). Wij hebben onderzoek gedaan naar al die citotrainers en de beste voor je gevonden.

Beste Citotrainer voor groep 6

Helaas is er veel oefenmateriaal op internet te vinden dat niet goed werkt. Op internet kom je dan ook reacties tegen van ouders die teleurgesteld zijn, omdat ze een jaar hebben geoefend met een digitale spelvorm en tot de conclusie kwamen dat dit helemaal geen Cito-vragen waren. Ook raden de meeste leerkrachten het af om in de vorm van competitie te oefenen. Muntjes verdienen omdat je een rekensom goed hebt, werkt niet motiverend en zorgt er al helemaal niet voor dat een kind gefocust iets leert. Het is dan puur bezig met muntjes scoren.

Enfin, we hebben een aantal oefenboeken en citotrainers bekeken. We keken naar hoe het materiaal eruit zag, waar het voor gebruikt kon worden, of het alle lesstof van groep 6 bevatte en of leerlingen na gebruik ook echt in scores zijn gestegen.

Dat was bij slechts één boek het geval: “Cito-toets Groep 6 Oefenen” van uitgeverij Educazione is de beste citotrainer voor groep 6. Het is samengesteld door echte leerkrachten uit groep 6 en wordt jaarlijks geüpdatet naar de nieuwste inzichten. Het is dus het enige boek waarmee je zeker weten alles in huis haalt om de Cito-toets voor groep 6 te oefenen.

Wie zoekt op recensies, komt veel tevreden ouders tegen, die aangeven dat de boeken hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van hun kind.

Cito toets groep 6 review

De citotrainer bestaat uit drie delen, namelijk:

 • Deel 1 bereidt voor op de M6 Cito Leerling in Beeld
 • Deel 2 bereidt voor op de E6 Cito Leerling in Beeld
 • De combinatie (deel 1 en 2) is een voordelige bundel van beide oefenboeken en wordt het meest verkocht.

Alle drie de varianten zijn zowel in fysieke boekvorm als digitaal aan te schaffen.

Geïnteresseerd in de beste citotrainer voor groep 6? Dan hebben we hieronder alle specificaties en links voor je op een rijtje gezet. Als je op een link klikt, verlaat je onze website en ga je naar de betreffende shop.

Beste Citotrainer voor kinderen in groep 6
 • Cito-toets groep 6 oefenen M6
 • Cito-toets groep 6 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 6 oefenen E6
 • Cito-toets groep 6 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 6 oefenen M6/E6
 • Cito-toets groep 6 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *