Citotrainer groep 7: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 7

Beste Citotrainer voor in groep 7

Eenmaal in groep 7 maken kinderen twee keer een toets van Cito Leerling in Beeld. Ben jij benieuwd welke citotrainer de beste is om je kind te helpen bij deze toets? We vertellen je het verderop in dit artikel. Wil jij weten wat Leerling in Beeld is, hoe belangrijk de scores zijn en hoe je je kind goed kan helpen met oefenen? Lees dan snel verder.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 7?

De Cito Leerling in Beeld groep 7 beslaat een reeks toetsen die heel belangrijk zijn. Ze worden afgenomen in groep 7 en hebben meerdere doelen: bekijken hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van een individueel kind en een hele klas en een voorlopig schooladvies uit kunnen brengen voor de middelbare school.

De Cito-toets Leerling in Beeld wordt afgenomen als volgt:

 • In januari vindt de M7 plaats
 • In mei of juni vindt de E7 plaats

Meestal nemen scholen de toetsen ’s ochtends af, gedurende enkele dagen. In principe zijn leerkrachten daar zelf vrij in.

Cito Leerling in Beeld groep 7

Voorlopig schooladvies

Het voorlopig schooladvies wordt grotendeels gebaseerd op de scores van de Cito-toetsen die tot dan toe gemaakt zijn: de Cito-toetsen van groep 5, groep 6 en groep 7.

Het voorlopige advies wordt opgesteld in groep 7 door de leerkracht, de intern begeleider en mogelijk andere betrokkenen. Het geeft aan of een leerling zal uitstromen in het vmbo, de havo of op het vwo.

In groep 7 betreft het een voorlopig advies. Dat is niet bindend en kan nog veranderen in groep 8.

Voor veel ouders is het voorlopig schooladvies belangrijk, omdat ze zicht willen hebben op de middelbare school voor hun kind. Niet elke middelbare school biedt alle niveaus aan.

Vaardigheden op de Leerling in Beeld-toets in groep 7

Je hebt kunnen lezen dat de Leerling in Beeld Cito van groep 7 zeer belangrijk is. Een belangrijk deel van de toekomst van een kind hangt van deze toets af, omdat de keuze voor een middelbare school erdoor beïnvloed wordt.

De Leerling in Beeld Cito-toets van groep 7 brengt dan ook de belangrijkste strategieën, vaardigheden en kennis beeld in kaart. Dat gebeurt middels drie toetsen, te weten:

 • Spelling en grammatica (taalverzorging)
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

We lichten hieronder elk van deze onderdelen toe.

Spelling

Kinderen in groep 7 maken kennis met de laatste categorieën. Daarnaast neemt werkwoordspelling een steeds grotere plek in. Kinderen moeten dan ook laten zien dat ze zowel categorie-woorden als werkwoorden goed kunnen schrijven. Dat gebeurt aan de hand van dictees.

Ook is er ruimte voor grammatica en zinsontleding. Persoonsvormen, onderwerp, bijvoeglijk naamwoord, meewerkend voornaamwoord en (rang)telwoorden moeten foutloos uit een zin kunnen worden gehaald.

Rekenen

In groep 7 worden ook de laatste vaardigheden op het gebied van rekenen aangeleerd. De stof wordt moeilijker, er wordt met ingewikkeldere getallen gerekend (soms hele grote getallen, soms hele kleine getallen) en er is meer overlap tussen alle verschillende domeinen. Hieronder een overzicht van wat leerlingen in groep 7 moeten laten zien op de toetsen van Leerling in Beeld en Cito.

 • Getalbegrip en rekenen met getallen tot boven 1.000.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grotere getallen
 • Kolomsgewijs en cijferend kunnen rekenen (snel kunnen rekenen)
 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met kommagetallen
 • Rekenen met procenten
 • Verhoudingstabellen
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en meetkunde (lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten, gewichten en inhouden).

Begrijpend lezen

Misschien is begrijpend lezen nog wel het belangrijkste vak in groep 7. Het wordt niet voor niets uitgebreid getoetst. Begrijpend lezen in groep 7 neigt al meer naar studerend lezen, een vaardigheid die leerlingen in groep 8 zullen leren en nodig hebben in de brugklas en het voortgezet onderwijs.

Het gaat er bij begrijpend lezen om dat kinderen doelen uit teksten kunnen halen, weten dat een tekstsoort altijd leidend is voor het doel van de schrijver, meningen en feiten uit een tekst kunnen halen, signaalwoorden en verwijswoorden weten te hanteren, kunnen samenvatten, conclusies kunnen trekken en argumenten voor en tegen een bepaalde stelling uit een tekst kunnen halen. Ook moeten kinderen bepalen of een bron betrouwbaar is, bijvoorbeeld door meerdere bronnen met elkaar te vergelijken.

Tips om samen de Cito-toets groep 7 te oefenen

Grote kans dat jij de Cito-toets groep 7 wil oefenen met je kind. Dat is de reden dat je deze tekst leest. Je bent niet de enige. Er zijn veel ouders die thuis oefenen met de Cito-toets voor groep 7. Ze hebben daar allerlei redenen voor. Van veel lesuitval en weinig goed onderwijs tot een vinger aan de pols en het wegwerken van achterstanden of juist voorkomen dat kinderen in  groep 7 een achterstand oplopen.

Om je goed op weg te helpen, delen we een paar tips om samen de Cito groep 7 te oefenen.

1 Motiveer

In groep 7 is het belangrijk je kind te motiveren om aan de slag te gaan met een citotrainer of oefenmateriaal. Leg uit waarom je dit doet, verlang niet dat je kind alleen maar aan het oefenen is en maak duidelijke afspraken. Een kwartiertje per dag, of slechts enkele dagen in de week, kan echt toereikend zijn om net dat verschil te maken.

2 Controleer het werk samen

Een foutje is zo gemaakt. Controleer het werk daarom samen. Je zal zien dat juist in gemaakte fouten veel te leren is. De meeste kinderen die moeite hebben met een bepaald vak leren niet door dat heel vaak te herhalen, maar juist door hun fout te herstellen. Daarna is het tijd om in te gaan oefenen en te herhalen.

3 Investeer in goed oefenmateriaal

Wat je ook doet, neem de tijd om uit te kijken naar goed oefenmateriaal. Er is heel veel oefenmateriaal beschikbaar (gratis en betaald) dat niet toereikend is voor de Cito-toetsen van groep 7 en niet voorbereidt op datgene kinderen met Leerling in Beeld moeten laten zien. Wij hebben meerdere materialen bekeken en de beste citotrainer voor groep 7 geselecteerd, om je op weg te helpen.

Beste Citotrainer voor groep 7

Alle goede bedoelingen ten spijt, komt het helaas veel voor dat ouders het verkeerde oefenmateriaal in huis halen. Dat komt omdat er een enorm aanbod van Citotrainers op de markt is. Maar de meeste boeken en software zijn niet up-to-date of behandelen compleet de verkeerde stof.

We hebben boeken in huis gehaald, abonnementen afgesloten op online platformen en gekeken naar een aantal factoren:

 • Is het materiaal opgesteld door professionals?
 • Doet het wat het moet doen? Traint het de opgaven zoals Leerling in Beeld en Cito ze stellen?
 • Zijn de resultaten van gebruikers goed? Gaan kinderen echt vooruit door te oefenen?
 • Is het makkelijk om het materiaal in huis te halen? (En niet alleen voorbehouden aan dure bijlesbureaus of scholen?)

Vanuit zes oefenpakketten hebben we Bureau Bijles als beste gekozen. De Citotrainer van Bureau Bijles voor groep 7 is niet alleen compleet, maar bevat ook nog eens heel veel materiaal om extra te oefenen. Het wisselt moeilijk en makkelijk met elkaar af en bouwt als het ware op succeservaringen. Ieder kind heeft hier baat bij.

Helaas is het niet het goedkoopste materiaal, maar altijd nog goedkoper dan wanneer je een bijlesbureau in de arm neemt of een abonnement afsluit.

Voor ons is het belangrijk dat gebruikers tevreden zijn en dat is bij Bureau Bijles zeker het geval. Bekijk de reacties van ouders maar eens.

De citotrainer van Bureau Bijles, voor groep 7, bevat de volgende voordelen:

 • Meer dan genoeg opgaven voor begrijpend lezen, rekenen en spelling om uitgebreid te kunnen oefenen;
 • Een opbouw in opgaven, waardoor ook leerlingen die minder sterk zijn, volop succeservaringen zullen hebben;
 • Ruimte om te groeien door een herhaling van opgaven;
 • Een fijne bladspiegel en niet teveel afleiding;
 • Het boek leidt bij de meeste gebruikers tot heel goede resultaten, groei in vaardigheidsscores en op de Cito-toetsen en Leerling in Beeld.

Wil jij de beste citotrainer voor groep 7 in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties op een rijtje gezet voor je. Het boek is zowel digitaal als fysiek te verkrijgen. Door op een link te klikken verlaat je onze website om naar de aankoopwebsite te gaan.

 • Cito-toets groep 7 oefenen M7 en E7
 • Cito-toets groep 7 oefenen voor de eerste en tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Voor Leerling in Beeld, IEP, Cito en meer
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €147 / fysiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *