Citotrainer groep 3: de beste voorbereiding op de Cito toetsen van groep 3

Zit jouw kind in groep 3 en wil je hem of haar helpen bij de Cito-toetsen van  groep 3? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij hebben rondgekeken naar Citotrainers voor groep 3 en de beste voor je gevonden. We vertellen je eerst wat de Cito-toetsen en de toetsen van Leerling in Beeld precies zijn en waarom je kind die al in groep 3 moet maken. Daarna geven we je wat tips om je kind goed voor te bereiden op de Cito-toetsen en de Leerling in Beeld-toetsen. Tot slot vertellen we je welke Citotrainer wij de beste vinden en waarom. Je kunt ook hier klikken om direct naar de beste Citotrainer voor groep 3 te gaan.

Wat is de Cito-toets? (Leerling in Beeld)

Het ministerie van onderwijs vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van leerlingen wordt bijgehouden. De Cito-toets is een middel om dat te doen. Anders dan de lesgebonden toetsen, of methodetoetsen, bekijkt de Cito-toets over een langere periode wat kinderen kunnen. De Cito-toets wordt twee keer per jaar afgenomen:

 • De eerste toets heet de Midden-toets en is in januari
 • De tweede toets heet de Eind-toets en is in juni

De Cito-toetsen gaan over een half jaar onderwijs (circa vijf maanden) en zorgen dat de leerkrachten duidelijke analyses krijgen van hoe kinderen op individueel niveau, maar ook op groepsniveau scoren. Daarmee kunnen de leraren plannen maken.

Cito-toets groep 3 oefenen

Cito wordt ook wel Leerling in Beeld genoemd. Dat is voor ouders soms best verwarrend, maar eigenlijk is het hetzelfde. Leerling in Beeld is gewoon de nieuwe toets die door Cito wordt uitgegeven en doet ook niets anders dan de voorgaande Cito-toetsen.

De meeste scholen werken intussen met Leerling in Beeld, maar noemen die toetsen ook gewoon nog Cito-toetsen.

Wat moeten de kinderen doen op de Cito in groep 3?

De Cito-toets en Leerling in Beeld van  groep 3 richt zich hoofdzakelijk op drie domeinen, namelijk:

 • Taal
 • Rekenen
 • Lezen

Hieronder lichten we deze drie domeinen kort toe.

Taal

In groep 3 leren kinderen schrijven en spellen. Het foutloos spellen  van woorden die in bepaalde categorieën vallen, wordt op de Cito-toets voor taal gecontroleerd. Kinderen krijgen een dictee te horen en moeten woorden opschrijven of ze krijgen een overzicht van plaatjes te zien en moeten de juiste woorden opschrijven.

Rekenen

Rekenen is een belangrijk vak. Het wordt vanaf het begin van groep 3 aangeleerd en focust zich met name op de telrij tot en met 100. Rekenen met plus en min (erbij en eraf) doen kinderen tot de 20. Ze leren eerst eenvoudige sommen, maar al snel wordt het complexer. Bijvoorbeeld als er een over het tiental wordt gerekend. Kinderen moeten deze sommen kunnen oplossen en dat brengt de Cito-toets voor rekenen in groep 3 dan ook goed in kaart.

Rekenen op de Cito-toets groep 3

Lezen

Technisch lezen is een belangrijk vak in groep 3. Tijdens de eerste Cito-afname (in januari) kunnen de meeste kinderen al lezen. Dat wordt aan de hand van de leestoetsen  van Cito gecontroleerd. Er zijn de DMT-toets (de Drie Minuten Toets) waarbij kinderen in drie minuten tijd zoveel mogelijk woorden in rijtjes op moeten lezen, en de AVI-toetsen. Deze AVI-toetsen brengen het niveau van het kind gedurende de hele basisschooltijd in kaart. Kinderen in groep 3 zouden AVI-M3 in januari moeten beheersen en AVI-E3 in juni.

Begrijpend luisteren komt in groep 3 ook aan bod. Het is dan een mix tussen luisteren en lezen en het gaat erom dat kinderen aanwijzingen uit een tekst kunnen halen.

Samen oefenen voor de Cito groep 3 (tips)

Eerst is het goed om je af te vragen of oefenen nodig is. Als je kind gewoon les krijgt op de basisschool en er weinig wisseling van leerkrachten is en de kwaliteit van het onderwijs goed is, is oefenen niet altijd nodig.

Oefenen kan wel zinvol zijn wanneer je kind een achterstand heeft, onzeker is of juist te maken heeft met veel uitval op school. We geven je graag drie tips om het oefenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tip 1: Neem de tijd

De Cito-toetsen oefenen heeft tijd nodig. Geef je kind maximaal een kwartiertje tot een half uur de tijd om extra te trainen.  Langer is vaak niet effectief.

Tip 2: Ken de stof

Zorg dat je weet wat je kind op school behandeld heeft, zodat je hier op in kan haken. Het is immers vervelend als jij je kind iets anders leert dan hoe het op school gaat.

Tip 3: Gebruik alleen goed materiaal

Er is heel veel slecht oefenmateriaal te vinden. Dat doet eerder kwaad dan goed, want het kan zomaar zijn dat je je kind totaal verkeerd op de toetsen voorbereid (of dingen behandelt die helemaal niet aan bod komen).

Beste Citotrainer groep 3

Zoals gezegd is op internet veel materiaal te vinden, maar niet al het materiaal is toereikend om de Cito-toets of Leerling in Beeld met je kind te oefenen. De beste Citotrainer hebben wij voor je gevonden in het oefenboek van Educazione, in samenwerking met het Bureau Bijles.

Het oefenboek heet: Cito-toets Groep 3 Oefenen en dat is dan ook precies wat je hiermee kunt doen. We hebben het boek bekeken en het bevat alle stof die kinderen op de Cito-toetsen van groep 3 krijgen. Het oefenboek is te koop als geheel (dus voor het hele jaar), maar ook in kleinere delen. Sommige ouders willen alleen de eerste of tweede helft oefenen en dat is op deze manier haalbaar.

Voor de prijs van 1 tot 2 uur bijles koop je deze uitgebreide Citotrainer die je vervolgens een heel jaar kan gebruiken. In het begin van groep 3 zal je je kind nog een beetje op weg moeten helpen, maar je zal al snel zien dat dit op een gegeven moment niet meer hoeft.

Het boek is als echt boek te bestellen (en krijg je dan thuisgestuurd), maar ook digitaal. Je krijgt dan een PDF en kan direct beginnen.

Beste Citotrainer voor groep 3

 • Cito-toets groep 3 oefenen M3
 • Cito-toets groep 3 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 3 oefenen E3
 • Cito-toets groep 3 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 3 oefenen M3/E3
 • Cito-toets groep 3 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito