Beter in spelling met buitenlessen

Waarom zou je binnen les geven als het ook buiten kan? Buitenlessen zijn tegenwoordig helemaal in en onderzoek wijst uit dat kinderen hier (minstens zo) goed van leren.

De aanpassingen zijn vaak klein en wie het goed aanpakt kan nog vele keren teren van het buiten leren! In dit artikel leggen we je uit wat buitenlessen betekenen en hoe je een les spelling buiten organiseert.

 

Buiten les krijgen

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van buitenlessen. Volgens onderzoek zou een ideale verdeling 75% binnen en 25% buiten zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel lessen hebben die zich goed lenen voor buiten.

We helpen je graag op weg door een aantal suggesties te doen voor lessen spelling.

 

Spelling

Spelling is een vak dat je makkelijk van binnen naar buiten verplaatst. Je hebt er weinig bij nodig en kunt toch op een leuke manier een les geven. We geven je hieronder enkele suggesties.

 

1 Dictee-estafette

Stel de klas op in groepjes van 5 kinderen. Zet ze naast elkaar op een starpunt. Ga zelf bij een eindpunt staan of leg bij ieder eindpunt een klappetje met woorden neer. De kinderen rennen in een estafettevorm naar de overkant van het plein, nemen het woord mee dat er staat (of horen dat van jou) en rennen dat op. Daar schrijft een ander het woord op.

Zo wordt een reeks van 10 tot 15 woorden als dictee afgenomen in een estafettevorm.

Buitenlessen spelling

2 Stoepkrijten

Een dictee kun je ook goed laten stoepkrijten. Ieder kind (of ieder groepje) krijgt een krijtje en schrijft (beurtelings) een woord uit het dictee op. Vervolgens schuiven ze een vakje op en controleren ze het werk van een ander groepje.

 

3 Categorieën koppelen

Ben je bezig met categoriewoorden? Ook daar kun je heel leuk een buitenactiviteit mee doen. Print kaartjes uit en schrijf de categorie erop (bijvoorbeeld: Engels leenwoord, langermaakwoord, woord met ei, woord met ij). Hang deze categorieën op verstopplekken op en rond het schoolplein. De kinderen krijgen een leeg papiertje met tien cijfers (net zoveel cijfers als categorieën je hebt opgehangen). Zij moeten eerst de categorieën gaan zoeken en daarna zoveel mogelijk woorden bij elke categorie bedenken en opschrijven. Welk groepje heeft de meeste?

 

4 Woorden sprokkelen

Maak een opzetje waarbij de kinderen verdeeld zijn in vijf of zes groepjes. Ze bevinden zich nu in een cirkel. In het midden ligt een hoopje met kaartjes. Op elk kaartje is een woord geschreven.

De kinderen moeten naar het midden rennen, een kaartje omdraaien en dit woord op hun plek opschrijven. Zet een timer en bekijk wie er na afloop de meeste woorden goed geschreven heeft.

 

Belangrijk!

Hierbij heb je vier leuke activiteiten om je buitenlessen vorm te gaan geven. Maar houd wel voor ogen dat je met spelling bezig bent. Daarom even deze belangrijke reminders:

  • Een woord moet goed gespeld worden. Zo niet, dan moet het over worden geschreven. Op die manier leren kinderen het goede woordbeeld aan (overschrijven is een leermoment, geen straf!)
  • Laat kinderen zoveel mogelijk verwoorden hoe ze gedacht hebben. Welke regels hanteren ze en hoe luiden die regels? Maak ze bewust van wat ze aan het doen zijn.
  • Koppel doelen altijd terug, aan het begin en het einde van de les. Zorg dus ook dat kinderen structuur ervaren in een buitenles. Er zijn momenten waarop gerend en gespeeld mag worden, maar ook momenten waarop er actief instructie wordt gegeven of een terugkoppeling volgt.

 

Veel spe(e)lplezier!

1 reactie

Reacties zijn gesloten.