Beste oefenboeken voor groep 6

Groep 6 is een belangrijk leerjaar. Het is de definitieve overgang van de midden- naar de bovenbouw. Ook gaan de Cito-toetsen die in groep 6 worden gemaakt meetellen bij het voorlopig schooladvies in groep 7 en het definitieve eindadvies in groep 8.

In groep 6 krijgen leerlingen veel nieuwe vaardigheden aangereikt. Het rekenen met breuken gaat behoorlijk de diepte in, werkwoordspelling en grammatica gaan een zeer belangrijke rol spelen binnen de spellinglessen en er wordt verwacht dat kinderen in groep 6 met meer begrip een tekst kunnen lezen (begrijpend en studerend lezen).

Al die vaardigheden  gaan de meeste kinderen niet in de koude kleren zitten. Groep 6 is het jaar waarin vaak nog gedoubleerd wordt (wat in groep 7 nauwelijks en in groep 8 niet meer gebeurt). Een achterstand in groep 6 is zo opgelopen.

Thuis kiezen ouders er dan ook steeds vaker voor hun kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld aan de hand van oefenboeken voor de Cito-toets in groep 6. Hoe goed is dat? Welke nadelen en welke voordelen kleven eraan?

 

Cito M6 en E6

Twee momenten zijn in groep 6 erg belangrijk. De M6 Cito-toets wordt in januari afgenomen. De E6 Cito-toets wordt in mei afgenomen. Deze twee toetsen geven de leerkrachten een soort van tussenstand van het leren van hun kinderen.

De scores op deze toetsen (binnen de nieuwe lichting Cito-toetsen variërend van een V tot een I, waarbij V laag is en I hoog) worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem en helpen de leerkrachten een advies te bepalen met het oog op de middelbare school.

De Cito-toetsen vinden plaats op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ook technisch lezen (DMT) wordt nog getoetst.

Cito groep 6 midden
Voorbeeld van een (ouder) oefenboekje voor de Cito-toets Rekenen-Wiskunde in groep 6.

Achterstanden en Cito-toetsen

Er wordt veel achterstand geconstateerd in groep 6. Dat is niet zo verwonderlijk, want de meeste kinderen moeten hard werken om alle lesstof in groep 6 tot zich te nemen. Een achterstand is soms nog op tijd in te lopen door extra werk, maar soms blijven kinderen achter de feiten aanlopen.

Het gebeurt dan ook niet zelden dat ouders – al dan niet in overleg met de groepsleerkracht – een bijlesbureau inschakelen om hun kinderen te helpen de achterstanden in te halen.

Ook kan het zijn dat ouders het bijlesbureau links laten liggen en zelf oefenboeken bestellen om met de kinderen aan de slag te gaan.

 

Voordelen en nadelen

Thuis oefenen voor de Cito-toetsen M6 en E6 met je kind heeft voordelen, maar ook nadelen. De belangrijkste zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Voordelen

  • Door te oefenen kan een kind vaardigheden aanscherpen en verbeteren. Het kan zijn dat de tijd op school te weinig was om de vaardigheden eigen te maken en dat thuis oefenen helpt om dat alsnog te doen.
  • Het oefenen geeft zelfvertrouwen.
  • Ouders krijgen zicht op het leren van hun kind en kunnen desnoods (in overleg met de leerkracht) bijsturen.
  • In de tijd van enorme lerarentekorten zijn ouders en kinderen er meer zeker van dat een kind niets tekort zal komen op het cognitieve vak als er een goed oefenboek wordt aangeschaft.
  • Een goed oefenboek kan parallel lopen aan de leerstof. Met andere woorden: thuis wordt nog even extra gekeken naar de puntjes die op school niet lekker verlopen.

Nadelen

  • Kinderen zijn ook buiten school om met schoolwerk bezig.
  • De Cito-toets kan leiden tot druk en daardoor tot faalangst bij kinderen. Het is goed om hier als ouder op bedacht te zijn en mee om te gaan.
  • De meeste oefenboeken voor Cito’s en bijlesbureaus kosten geld (een goed oefenboek loopt al gauw in de honderd euro, een uurtje bijles kan 75 euro bedragen).

 

Kies voor kwaliteit

Wat je ook doet: kies voor kwaliteit. Er is op internet heel veel oefenmateriaal te vinden. Vaak gratis of in de vorm van spelletjes. Maar daarmee koop je vooral producten die juist van het echte onderwijs af liggen. Spelletjes bootsen de Cito-toetsen niet na en de meeste gratis sites zijn achterhaald of werken niet goed. Wanneer je met je kind wil oefenen voor de Cito-toetsen M6 en E6 is het belangrijk om een goed oefenboek uit te kiezen.

 

Overleg met de leerkracht

Ben je er nog niet helemaal uit? Wel of niet gaan helpen bij de Cito-toets en het voorkomen of inhalen van achterstanden? Dan is het altijd goed om met de leerkracht van je kind te overleggen. De leerkracht heeft zicht op de leerontwikkeling van je kind en kan dus prima advies geven.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Cito, Ouders

De kracht van ouders in de klas

Wie kent ze niet? De voorleesvader, de luizenpluismoeder, de kluspapa en de leesmama? Allemaal ouders die een rol vervullen in de school van hun kinderen.

Een school die betrokken ouders kan inzetten voor dergelijke activiteiten heeft het goed voor elkaar. De leerkrachten hebben het immers druk genoeg en komen – dankzij deze hulpouders – toe aan de kern van hun vak: lesgeven, kennis overdragen en kinderen helpen in hun ontwikkeling.

Steeds vaker zijn er ook klassen die ouders een rol toebedelen. Zo zijn er klassenmoeders, die vanuit de leerkracht het eerste aanspreekpunt zijn naar de andere ouders, maar worden er ook vaak ouders gesignaleerd die een directe rol binnen het leren vervullen. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders de rol van de onderwijsassistent op zich nemen.

Het zijn ouders die dictees afnemen, die met kleine groepjes kinderen rekenen of die een cursus Spaans geven aan kinderen die wat meer uitdaging behoeven.

Mits zinvol ingezet zijn deze ouders een zeer krachtig middel om het onderwijs in de klas naar een hoger level te tillen. Anderzijds vraagt dit wel het een en ander. De leerkracht moet het zien zitten om zijn domein te delen met de ouders van de kinderen in zijn klas. En de ouders moeten in staat zijn te kunnen luisteren naar de leerkracht.

Een discussie met juf of meester omdat de moeder van Harry het beter vindt om de staartdeling op haar manier uit te leggen dan die in de methode, kan natuurlijk niet voor de klas plaatsvinden. Dat vraagt dus om aanpassingsvermogen van de moeder van Harry (want een dergelijke kwestie kan ongetwijfeld besproken worden, maar dan wel onder vier ogen) en een juf of meester die consequent is en op haar strepen staat.

Helaas komt het voor dat de roedel hulpouders de klassenleraar overrompelt en bijna letterlijk omver loopt. Probeer dan de macht in de klas nog maar eens terug te krijgen!

De moeder van Jochem helpt een handje met de biologieles bij juf Roos.
De moeder van Jochem helpt een handje met de biologieles bij juf Roos.

Wanneer je op school het gebruik van ouders voor vaste taakjes in de klas wil aanmoedigen, doe je er goed aan dit gedegen voor te bereiden. Dat begint eigenlijk al aan het begin van het jaar. De leerkracht stelt dan het beste vast wat hij of zij van de ouders wil. Waar helpen ze bij? Wat kan de leerkracht uit handen geven en wat doet de leerkracht zelf? Zo ontwikkelt de leerkracht kaders waarbinnen hij of zij zich nog prettig voelt.

Daarna kan geïnventariseerd worden welke ouders oren hebben naar een rol binnen de klassenmuren. Het beste kan op een startgesprek worden gevraagd naar talenten (want de vader van Diego is Spaans en kan prima een Spaanse cursus verzorgen voor de plusgroep en de moeder van Desi is techneut en vindt het leuk om op de woensdagmiddag bij te springen bij de lessen practicum voor natuur en techniek), waarna een mooie verdeling wordt gemaakt.

De juf of meester kan vervolgens een overleg plannen, waarin de verwachtingen en afspraken helder worden gemaakt. Zodra dit allemaal in kannen en kruiken is kan door de hele klas geprofiteerd worden van de vele extra handen in de klas.

Oh ja, ook is het wel handig om van tevoren even te polsen of Harry het wel zo prettig vindt dat zijn moeder drie ochtenden met zijn groepje komt rekenen…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Ouders