Citotrainer groep 4: de beste voorbereiding op de Cito toetsen van groep 4

De Cito Leerling in Beeld van groep 4 oefenen met de beste Citotrainer?

Heb jij een kind in groep 4 en wil je je kind helpen de Cito-toets groep 4 goed te maken? Lees dan snel verder. In dit artikel leggen wij je precies uit wat de Cito-toets voor groep 4 is, wat Leerling in Beeld inhoudt en welke Citotrainer de beste is voor groep 4. We hebben meerdere Citotrainers met elkaar vergeleken en hebben voor jou de beste gevonden.

Wil je niet het hele artikel lezen? Klik dan hier om direct naar de beste Citotrainer voor groep 4 te gaan.

Wat is Leerling in Beeld? (Cito-toets in groep 4)

Cito is het toetsinstituut dat door de Nederlandse overheid is aangesteld om toetsen voor het onderwijs te maken, dus ook voor het basisonderwijs. Lange tijd heetten die toetsen “Cito-toetsen”, maar sinds Leerling in Beeld is dat anders. Toch is het idee achter de Leerling in Beeld-toets hetzelfde: toetsen op welk niveau een kind functioneert.

De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen.

 • De M4-toets vindt in het midden van het lopende schooljaar plaats (januari)
 • De E4-toets vindt tegen het einde van het schooljaar plaats (juni)

De afname is gedurende enkele ochtenden en door scholen zelf in te plannen. De meeste scholen plannen de toetsmomenten gespreid over twee weken. Soms wordt meer tijd gebruikt, soms minder.

Cito-toets groep 4 oefenen

Wat moeten kinderen laten zien op de Cito van groep 4?

Er wordt bij de Cito-toets/ Leerling in Beeld van groep 4 op een aantal vakgebieden getoetst, namelijk:

 • Taalverzorging
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

We lichten de drie domeinen hieronder kort toe.

Taalverzorging

Bij taalverzorging gaat het om spelling. Kinderen in groep 4 hebben vooral categoriewoorden aangeleerd (nog geen werkwoorden, zoals in groep 5) en moeten deze categoriewoorden foutloos kunnen spellen.

Rekenen

Op het gebied van rekenen maken kinderen in groep 4 enorme sprongen. Ze moeten dan ook veel stof eigen hebben gemaakt, zoals:

 • Het kennen van de telrij tot 100 (optellen en aftrekken)
 • Automatiseren van rekenen (optellen en aftrekken) tot en met 20
 • Splitsen
 • Redactiesommen/ contextsommen
 • Klokkijken met hele uren, halve uren en kwartieren
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en wegen (beginnend)
 • De tafels

Begrijpend lezen

Na het technisch lezen, zoals getoetst op AVI-toetsen en DMT’s, wordt in groep 4 veel aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Begrijpen waar een tekst over gaat is een heel belangrijk onderdeel van de Cito-toetsen en Leerling in Beeld. Niet gek dus dat hier ook veel aandacht naar uitgaat tijdens de afnames van de toetsen.

Kinderen moeten in staat zijn een tekst te kunnen lezen en daar vragen over beantwoorden. Maar ook moeten ze voorspellingen doen over waar een tekst over zal gaan, wat de schrijver ermee bedoelt en wat voor soort tekst het is.

Samen oefenen voor de Cito groep 4 (tips voor ouders)

Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kind samen te gaan oefenen voor de Cito-toetsen voor groep 4. Dat komt omdat op veel scholen de aandacht niet meer volledig naar het rekenen en taal gaat, maar ook veel aandacht in andere zaken wordt gestopt (denk aan digitale vaardigheden, de weken van het geld, mediawijsheid, gendereducatie en natuur). Met de huidige onderwijstekorten kan op lang niet alle scholen goed onderwijs worden geboden en dus nemen ouders het leren in hun eigen hand.

Tips die we voor deze ouders hebben zijn de volgende.

1 Beperk de tijd

Een kind dat de hele tijd op school heeft gezeten, moet niet thuis direct weer aan het schoolwerk worden gezet. Beperk de tijd die je thuis aan bijles geeft dus goed.

2 Focus je op de belangrijkste vakken

Het onderwijs wordt steeds vaker gebruikt voor het aanleren van allerlei vaardigheden die niet worden getoetst op Leerling in Beeld en Cito. Wees je er dus van bewust dat je vooral rekenen, taal en begrijpend lezen moet oefenen. Dat zijn de toetsen die er op de Cito toe doen.

3 Gebruik niet al het materiaal

Helaas gaat er veel oefenmateriaal rond op internet dat helemaal niet zo’n bijdrage is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan om boekjes met simpele opgaven, het oeverloos herhalen van sommetjes en het spelenderwijs oefenen (zoals computergames). Die bootsen de realiteit niet na en leggen de focus van het leren verkeerd.

Wees dus kritisch in welke Citotrainer je aanschaft.

Beste Citotrainer groep 4

Wij hebben met ouders gesproken en zelf een en ander aan materiaal in huis gehaald. Dit materiaal hebben we grondig bekeken en beoordeeld op een aantal factoren, namelijk:

 • Doet het wat het moet doen? Ofwel: traint het voor de Cito-toetsen en Leerling in Beeld van groep 4?
 • Zijn er goede resultaten mee behaald? Groeiden de leerlingen die het gebruikten daadwerkelijk?
 • Is het materiaal toegankelijk en te gebruiken door kinderen van groep 4?
De Cito Leerling in Beeld van groep 4 oefenen met de beste Citotrainer?

Op basis van die vragen en de meningen van ouders, zijn wij tot het beste Cito oefenmateriaal gekomen dat op dit moment beschikbaar is voor groep 4. Het is de Citotrainer van Educazione, welke ook de beste Citotrainer voor groep 3 hadden.

Het oefenboek “Cito-toets Groep 4 Oefenen” doet precies dat wat het moet doen: kinderen voorbereiden op de Leerling in Beeld en Cito van januari en juni. De resultaten die ermee behaald worden zijn zeer goed. Kinderen groeien en worden sterker. Het materiaal is toegankelijk en te gebruiken door ouders en kinderen in groep 4.

Het boek is in drie vormen beschikbaar. Alle drie de vormen worden ook nog eens digitaal of fysiek aangeboden. Deel 1 van het boek bereidt voor op de M4-toets, deel 2 op de E4-toets. En dan is er een voordeligere combinatie van beiden. Hieronder kun je de specificaties zien en de boeken bestellen. Je wordt dan doorgestuurd naar de officiële pagina’s.

Beste Citotrainer voor groep 4
 • Cito-toets groep 4 oefenen M4
 • Cito-toets groep 4 oefenen voor de eerste helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 4 oefenen E4
 • Cito-toets groep 4 oefenen voor de tweede helft.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 4 oefenen M4/E4
 • Cito-toets groep 4 oefenen.
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *