Citotrainer groep 8: de beste voorbereiding op de Cito-toetsen van groep 8

Beste Citotrainer groep 8

In groep 8 maken kinderen voor de laatste keer Cito-toetsen. Het gaat om de toets van Leerling in Beeld en de Doorstroomtoets (eindtoets basisonderwijs). Wil jij weten welke citotrainer voor groep 8 de beste is? Lees dan verder. We vertellen je ook welke Cito-toetsen er in groep 8 zijn en waar die voor dienen. We geven je tips om de Cito-toets te oefenen. Wil jij niet het hele artikel lezen? Klik dan hier om naar de beste citotrainer voor groep 8 te gaan.

Wat is de Cito Leerling in Beeld voor groep 8?

Feitelijk bestaat de Cito-toets in groep 8 uit twee losse toetsen. Er is de Leerling in Beeld-toets in november (de Cito B8) en er is de Doorstroomtoets (de eindtoets van groep 8).

De Leerling in Beeld-toets is de laatste toets die kinderen in groep 8 maken conform het leerlingvolgsysteem. Het dient niet zo zeer meer om tot analyses te komen, maar wel om het schooladvies vast te stellen.

De Doorstroomtoets is de laatste toets. Deze dient om tot een conclusie te komen over het niveau van een kind. Naar welk niveau een kind gaat hangt dus grotendeels af van de Doorstroomtoets.

De Cito Leerling in Beeld vindt plaats op een moment dat de leerkracht bepaald. De Doorstroomtoets vindt landelijk plaats op een vast moment.

Cito Leerling in Beeld groep 8

Het schooladvies

In groep 7 – of aan het begin van groep 8 – krijgt een leerling een voorlopig schooladvies, gebaseerd op de uitslagen van toetsen die tot op dat moment zijn afgenomen. In groep 8 wordt het schooladvies definitief. Meestal is dit op basis van de Leerling in Beeld-toets van november. Het advies is er dan in januari.

Toch is er nog één toets die van invloed kan zijn op dit schooladvies: de Doorstroomtoets.

De Doorstroomtoets is de laatste toets die kinderen in het basisonderwijs maken met het oog op de brugklas. Het toetst alle vaardigheden, zoals de eindtoets dat altijd gedaan heeft. Wanneer de score van de Doorstroomtoets echter hoger uitvalt dan het schooladvies, kan een leerling naar een andere school of een ander niveau worden verwezen. Dit gebeurt toch vrij regelmatig, omdat het schooladvies niet altijd passend blijkt te zijn.

Vaardigheden op de toetsen in groep 8

In groep 8 moeten kinderen alle lesstof hebben eigen gemaakt. Dat betekent dan ook dat kinderen een toets krijgen die dat controleert.

Zowel de Leerling in Beeld-toets als de Doorstroomtoets, toetst de drie belangrijkste domeinen:

 • Spelling
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

Spelling

In groep 8 moet de basis van spelling onder de knie zijn. Kinderen moeten werkwoorden kunnen vervoegen, categoriewoorden kunnen schrijven en grammatica en zinsontleding foutloos toe kunnen passen. Dit gaat dus alle kanten op: van onderwerp en persoonsvorm naar meewerkend voorwerp en bepaling van tijd en plaats.

Op de Doorstroomtoets wordt bovendien interpunctie getoetst. Kinderen moeten dan leestekens, zoals punten, komma’s, aanhalingstekens en hoofdletters goed kunnen toepassen.

Rekenen

Er wordt in groep 8 geen nieuwe stof meer aangeboden. Wel wordt de stof van groep 7 verder uitgebouwd. De vaardigheden worden moeilijker, de opgaven lastiger. De inhoud is dus identiek aan die van groep 7.

 • Getalbegrip, rekenen met getallen tot 1.000.000 en erboven
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Kolomsgewijs en cijferend rekenen
 • Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten
 • Verhoudingstabellen gebruiken
 • Ruimtelijke oriëntatie, rekenen met plaatsbepaling
 • Rekenen met tijd en geld
 • Meten en meetkunde

Begrijpend lezen

Omdat kinderen in groep 8 studerend moeten kunnen lezen, is begrijpend lezen een zwaar wegend vak. De toets beslaat dan ook de meest uiteenlopende teksten (instructieteksten, verhalende teksten, opiniestukken, informatieteksten en reclameteksten), waaruit leerlingen de doelen moeten halen, maar ook signaal- en verwijswoorden aan moeten kunnen geven. Het is aan leerlingen om te bepalen hoe betrouwbaar een bron is, wat de bedoeling van de schrijver is, welke argumenten voor of tegen in een tekst staan en hoe de tekst is opgebouwd.

Begrijpend lezen toetst bovendien samenvatten en conclusies trekken, meningen en feiten (objectief en subjectief taalgebruik).

Tips om samen de Cito-toets groep 8 te oefenen

Wil jij de Cito-toets groep 8 oefenen met je kind? De kans is groot, want steeds meer ouders kiezen daarvoor. Ze willen hun kind zo goed mogelijk voorbereiden op die belangrijke toetsen en zorgen dat ze het beste laten zien.

Om je goed op weg te helpen, delen we een paar tips om samen de Cito groep 8 te oefenen.

1 Motivatie

Motivatie is van belang als je kind in groep 8 zit. Wees dus duidelijk in waarom je kind moet oefenen, maar stel er ook wat tegenover (extra tijd op de computer of buitenspelen, bijvoorbeeld). Als je op tijd begint volstaat een kwartiertje op een dag. Dat is genoeg om iets nieuws aan te leren, te oefenen en te kunnen laten wennen.

2 Focus op proces en niet op resultaat

Het is je bedoeling dat je kind het beste van zichzelf laat zien. Maar wees daar voorzichtig mee. Op de lange termijn is het zinvoller om op het proces te focussen en goede vaardigheden voor het leren aan te leren.

3 Koop een goede citotrainer

Al je goede intenties en deze tips vallen en staan met een goede citotrainer. Er zijn veel citotrainers op de markt die niet voorbereiden op de Doorstroomtoets en ook niet op de Cito van groep 8. Dat is jammer, want dan is alle inspanning voor niets. Omdat veel ouders twijfelen over oefenmateriaal, hebben wij de citotrainers voor groep 8 in huis gehaald en met elkaar vergeleken. We zijn uiteindelijk op twee Citotrainers uitgekomen. Ieder voor een eigen doel.

Beste Citotrainer voor groep 8

Zoals gezegd is er veel materiaal op de markt dat helemaal niet voorbereid op de belangrijkste Cito-toetsen. Daarom hebben wij gekeken naar wat er zoal is en naar de volgende punten onderzoek gedaan:

 • Is het materiaal door een professionele instantie gemaakt?
 • Richt het materiaal zich op de Leerling in Beeld van groep 8 en/ of op de Doorstroomtoets (eindtoets)?
 • Kloppen de opdrachten met de opgaven op de echte toetsen?
 • Kan een kind dit zelf of samen met mijn ouders?
 • Is het een goede prijs en kwaliteit-verhouding?
 • Zijn de ervaringen van gebruikers goed?
 • Groeien leerlingen door met dit materiaal te oefenen?

We zijn uitgekomen op de beste Citotrainer voor groep 8. De beste Citotrainer voor groep 8 is van Educazione en heet “Cito-toets Groep 8 Oefenen”. Dit is een uitgebreid oefenboek met heel veel teksten voor begrijpend lezen, rekensommen en opgaven voor taal en spelling. Het doet wat het moet doen: voorbereiden op de B8-toets van Leerling in Beeld én op de Doorstroomtoets. De opgaven wisselen elkaar wat dat betreft goed af.

Dit oefenboek bereidt voor op beide toetsen, de Cito B8 en de Doorstroomtoets.

Maar… wie puur voor de Doorstroomtoets een oefenboek zoekt (bijvoorbeeld omdat de B8 van Leerling in Beeld minder goed gemaakt werd), kan beter het oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 Oefenen van libtoetsoefenen.nl aanschaffen. Dit boek richt zich volledig op de Doorstroomtoets en werkt ook met moeilijkere opgaven, om de lat hoger te leggen.

De reacties van ouders zijn voor beide boeken goed, zoals hieronder te lezen valt.

Ervaringen Cito groep 8

Wil jij de beste citotrainers voor groep 8 in huis halen? Hieronder hebben we de specificaties nog eens duidelijk uiteengezet, zodat je de verschillen goed kan zien. Als je op een link klikt om het boek te kopen, word je naar de website gestuurd van de verkopende partij.

Beste Citotrainer groep 8
 • Cito-toets groep 8 oefenen B8/M8
 • Cito-toets groep 8 oefenen
 • Echte oefeningen van de Cito-toetsen
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief (verhoogt resultaat)
 • Voor Leerling in Beeld, IEP en Doorstroomtoets
 • €147 / fysiek
 • Doorstroomtoets Groep 8 Oefenen
 • Doorstroomtoets groep 8 oefenen
 • Bereid voor op de Doorstroomtoets
 • Wisselt in niveau dankzij extra pittige dynamietopgaven
 • Door leerkrachten gemaakt
 • Zeer effectief
 • €139 / fysiek

Heb jij een kind in groep 3? Bekijk dan onze Citotrainer voor groep 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *